5 maja 2016

Hilarego, Ireny

Znajdź prawnika / kancelarię

Znajdź wzór pozwu

Czytaj

Naruszenie nietykalności cielesnej

Przestępstwo naruszenia nietykalności cielesnej zostało opisane w art. 217 kodeksu karnego. Zgodnie z powołanym artykułem kto uderza człowieka lub w inny sposób narusza jego nietykalność cielesną, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Zachowanie sprawcy polega na fizycznym oddziaływaniu na ciało drugiego człowieka w formie uderzenia lub w każdej innej formie (np. oblanie, ukłucie, oplucie itp). Odpowiedzialność sprawcy nie jest przy tym uzależnione od tego czy naruszenie nietykalności doprowadzi do powstania jakichkolwiek obrażeń u pokrzywdzonego. Nie jest również uzależnione od tego czy zachowanie się sprawcy wywoła ból u pokrzywdzonego.

Zobacz: Przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego

W wyroku z dnia 9 września 1969 r. (V KRN 106/69) Sąd Najwyższy stwierdził: „Za naruszenie nietykalności cielesnej może być uznane tylko takie uderzenie, które nie powoduje żadnych zmian anatomicznych lub fizjologicznych w organizmie człowieka i nie pozostawia na jego ciele żadnych śladów lub - co najwyżej - nieznaczny i przemijający ślad np. w postaci niewielkiego i krótkotrwałego zasinienia. Natomiast kilkakrotne uderzenia, które powodują nieznaczny wprawdzie, ale bolesny obrzęk, oraz liczne zaczerwienienia i żółte przebarwienia skóry ze śladami po zadrapaniach, które powodują ból, nie mogą być uznane - ze względu na liczbę i rodzaj śladów, umiejscowienie ich i skutki - tylko za naruszenie nietykalności cielesnej, zmierzające wyłącznie do sprawienia bólu lub przykrego wrażenia. Tego rodzaju działanie wykracza więc poza zakres naruszenia nietykalności cielesnej i stanowi lekkie uszkodzenie ciała."

Forum: Naruszenie nietykalności osobistej

Przestępstwo naruszenia nietykalności cielesnej można popełnić również jako występ chuligański, co obliguje sąd do nadzwyczajnego obostrzenia kary.

Przestępstwo naruszenia nietykalności cielesnej jest ścigane z oskarżenia prywatnego.

Zobacz: Przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego

Ustawodawca przewidział szczególną regulację dla sytuacji gdy sprawca odpowiedział naruszeniem nietykalności cielesnej na adekwatne lub wyzywające zachowanie się pokrzywdzonego. W takim wypadku sąd może odstąpić od wymierzenia kary.

Artykuł z dnia: 2010-11-15

Nasi eksperci »

Ekspert Infor.pl

Wiesława Kulig-Wyporska

Prawnik

Nasze serwisy »

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

Znajdź prawnika

wyszukiwanie szczegółowe »

Sądy i prokuratury

Wyszukiwarka sądów i prokuratur

nazwa
miejscowość
województwo