5 maja 2016

Hilarego, Ireny

Znajdź prawnika / kancelarię

Znajdź wzór pozwu

Czytaj

Za oddaną krew przysługuje ulga od podatku

Honorowym dawcom krwi przysługuje odliczenie od dochodu w rocznym PIT w wysokości 130 złotych za każdy oddany litr krwi. W konsekwencji zmniejsza się podstawa opodatkowania, co skutkuje niższym podatkiem w rozliczeniu rocznym.

Każdy, kto w danym roku podatkowym oddaje bezpłatnie krew, może uwzględnić taką darowiznę w swoim rocznym zeznaniu podatkowym. Możliwość taka wynika z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dotyczy to również podatników rozliczających ryczałt.

Honorowym dawcą krwi jest osoba, która oddała bezpłatnie krew i została zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi.

Jak obliczyć wysokość ulgi

Aby obliczyć wysokość ulgi należy pomnożyć ilość faktycznie oddanej honorowo krwi czy osocza przez przelicznik, w postaci obowiązującego ekwiwalentu pieniężnego za 1 litr pobranej krwi. Aktualnie obowiązujący przelicznik to 130 zł, jest to stała stawka.
Odliczenie to jest dokonywane w ramach przekazywanej darowizny, więc odliczenie podatkowe z tego tytułu nie może przekroczyć 6 procent rocznego dochodu. Jeżeli kwota stanowiąca 6 procent dochodu rocznego podatnika jest niższa od kwoty 130 zł ekwiwalentu za krew, nie może on odliczyć w zeznaniu więcej niż kwotę w wysokości 6 procent rocznego dochodu.

Zobacz: Serwis-podatki

Warunki, jakie należy spełnić, aby skorzystać z ulgi

Aby skorzystać z ulgi koniecznym jest osiągnięcie w danym roku dochodu. Potrzebne będzie również zaświadczenie ze stacji krwiodawstwa o ilości oddanej krwi i o tym, że krew została oddana bezpłatnie.

Jeżeli dawca krwi otrzymał jakiekolwiek wynagrodzenie za jej oddanie, nie może być uwzględniona w zeznaniu PIT jako podstawa odliczenia. Zaświadczenie takie podatnik musi przechowywać do czasu upływu przedawnienia zobowiązania podatkowego, czyli przez prawie sześć lat, może bowiem się tak zdarzyć, że urząd skarbowy poprosi o jego przedstawienie.

 Odliczenia dokonujemy w zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT-37 lub PIT-28. Dodatkowo należy wypełnić załącznik PIT/O. W załączniku takim musimy wykazać kwotę odliczenia w ramach darowizny krwi oraz dane obdarowanego, czyli stacji krwiodawstwa, w której oddano krew. PIT/O należy załączyć do odpowiedniego zeznania, w którym dokonuje się odliczenia od dochodu.

 W praktyce można odliczyć od podatku nawet 2550 zł za oddanie osocza i 351 złotych za oddanie krwi. W przypadku kobiet, które mogą oddać mniej krwi kwota maksymalna wynosi 234 złote.

Artykuł z dnia: 2011-01-24

Nasi eksperci »

Ekspert Infor.pl

Robert Augustyn

Adwokat

Nasze serwisy »

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

Znajdź prawnika

wyszukiwanie szczegółowe »

Sądy i prokuratury

Wyszukiwarka sądów i prokuratur

nazwa
miejscowość
województwo