| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

W sądzie

Zwrot kosztów stawiennictwa świadka w postępowaniu cywilnym

Aktualizacja: 16.01.2012

Zgodnie z art. 277 kodeksu postępowania cywilnego - świadek ma prawo żądać zwrotu wydatków koniecznych, związanych ze stawiennictwem do sądu, a ponadto wynagrodzenia za utratę zarobku. Należy wskazać, że jest to prawo – nie zaś bezwzględny obowiązek. »

Czy podstawą ubezwłasnowolnienia może być nadużywanie alkoholu lub narkotyków?

Aktualizacja: 09.12.2011

Intensywne uzależnienie od alkoholu lub narkotyków może stanowić podstawę do ubezwłasnowolnienia takiej osoby. Kodeks cywilny stanowi, że osobę można być ubezwłasnowolniona całkowicie, jeżeli wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, nie jest w stanie kierować swym postępowaniem. »

Prawo do rzetelnego procesu sądowego w UE

Aktualizacja: 15.12.2011

Przedstawiciele państw członkowskich UE osiągnęli porozumienie w sprawie projektu ustawodawczego, który zapewni oskarżonym na terenie całej UE prawo do informacji w postępowaniu karnym. »

Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego

Aktualizacja: 28.11.2011

Odmienność postępowania z oskarżenia prywatnego wynika choćby z faktu, że toczy się ono pomiędzy oskarżonym – a oskarżycielem prywatnym. Ustawodawca oparł postępowanie w tych sprawach na przepisach o postępowaniu uproszczonym, wychodząc z założenia, że sprawy te nie są zazwyczaj zbyt skomplikowane i winny być rozpoznawane szybko. »

Pozew o ustalenie

Aktualizacja: 09.11.2011

Zgodnie z art. 189 kpc - powód może żądać ustalenia przez sąd istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa, gdy ma w tym interes prawny. »

Wnioski o unieważnienie orzeczeń wydanych w PRL

Aktualizacja: 04.11.2011

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało do tej pory 802 wnioski o unieważnienie orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych z powodów politycznych w PRL. Z kolei 702 wnioski zostały wysłane do sądów, a 97 wniosków czeka na nadanie im biegu. »

Europejski komornik sądowy

Aktualizacja: 21.10.2011

Rola komorników sądowych jako organu egzekucyjnego w dzisiejszym świecie gospodarczym jest bardzo ważna. Sprawna i skuteczna egzekucja sądowa wpływa bowiem bezpośrednio na stabilność i rozwój zarówno małych jak i dużych. »

Protokół elektroniczny-szybsze postępowanie sądowe

Aktualizacja: 07.10.2011

W dniu 1 października 2011 roku weszło w życie rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 10 sierpnia 2011 r. w sprawie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia jawnego. System umożliwiający nagrywanie na salach rozpraw już został zainstalowany w 346 salach sądowych w całej Polsce, a prezentacja systemu odbyła się w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi. »

Sądy na telefon

Aktualizacja: 12.09.2011

Według nowego projektu Ministerstwa Sprawiedliwości, zmieni się organizacja pracy w polskich sądach. Interesanci będą mogli uzyskać informacje o terminach i przebiegu spraw przez telefon i Internet. Zdaniem ekspertów, to dobry projekt, ale jego wdrożenie przez ministerstwo na własną rękę może być bardzo trudne i czasochłonne. Biznes proponuje wsparcie outsourcingowe dla resortu sprawiedliwości. »

Na ławie oskarżonych można stracić nie tylko wolność

Aktualizacja: 24.08.2011

Oskarżeni żyją w permanentnym stresie. Psycholodzy i eksperci prawa są zgodni - postępowanie sądowe, bez względu na jego ostateczny wynik, odciska ogromne piętno na psychice osoby, która zasiada na ławie oskarżonych. »

Czy można ścigać Facebook przed sądem za jego działania?

Aktualizacja: 21.07.2011

Co do zasady, w przypadku wszelkich umów, gdy obie strony mają miejsce zamieszkania, pobytu lub siedzibę w Polsce sprawa podlega jurysdykcji polskiej. Oznacza to, że do konkretnej sprawy mają zastosowanie przepisy polskiego prawa, a roszczeń dochodzić można przed polskimi sądami. »

Kamery na salach sądowych

Aktualizacja: 28.07.2011

Od listopada 2011 roku rozprawy w Sądach Okręgowych i Apelacyjnych będą nagrywane. Zakres rejestrowanych spraw na razie będzie dotyczyć wyłącznie spraw cywilnych. »

Ustalenie drogi koniecznej przez sąd

Aktualizacja: 20.06.2011

Jeśli nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej lub do należących do tej nieruchomości budynków gospodarskich, właściciel może żądać od właścicieli gruntów sąsiednich ustanowienia za wynagrodzeniem potrzebnej służebności drogowej. »

Skutki prawa do odmowy zeznań w postępowaniu karnym

Aktualizacja: 03.06.2011

Zgodnie z art. 182 kodeksu postępowania karnego - osoba najbliższa dla oskarżonego może odmówić zeznań. Definicja osoby najbliższej została zawarta w art. 115 § 11 kodeksu karnego. Zgodnie z tym przepisem - osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu. »

Doręczenie zastępcze w postępowaniu cywilnym

Aktualizacja: 01.06.2011

Co do zasady doręczenie powinno odbywać się do rąk własnych lub do rąk pełnomocnika do doręczeń. Doręczenie następuje w mieszkaniu, miejscu pracy, lub tam gdzie się adresata dostanie. Co w przypadku gdy doręczający nie zastanie adresata w żadnym z tych miejsc? Czy doręczenie jest skuteczne? »

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wyrwa

Doradca podatkowy nr 12653

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »