29 kwietnia 2016

Hugona, Katarzyny

Znajdź prawnika / kancelarię

Znajdź wzór pozwu

Prawo cywilne
UmowaOpisPobierz
Umowa o wykonanie strony WWW

Strony zawierają umowę o dzieło dotyczącą wykonania strony WWW, w której określone są warunki wykonania zobowiązania.

Pobierz
Wniosek o wydanie wypisu księgi wieczystej

Wnioskodawca, zamierzający nabyć nieruchomość, wnosi o wydanie wypisu jej księgi wieczystej.

Pobierz
Wniosek o wypis z rejestru zastawów

Wnioskodawca wnosi o wypis z rejestru zastawów, dotyczący interesującego go przedmiotu.

Pobierz
Wypowiedzenie umowy dzierżawy

Właściciel nieruchomości wypowiada umowę dzierżawy, bez zachowania terminów wypowiedzenia, motywując to tym, że dzierżawca nie wykonywał przedmiotu dzierżawy.

Pobierz
Wypowiedzenie umowy najmu

Strona umowy najmu wypowiada ją, z zachowaniem umownego okresu wypowiedzenia.

Pobierz
Wypowiedzenie pełnomocnictwa 2

Wypowiedzenie pełnomocnictwa udzielonego adwokatowi, do działania w określonej sprawie.

Pobierz
Pozew o zapłatę za bezumowne korzystanie z gruntu

Powód wnosi o zasądzenie od pozwanego określonej kwoty, za bezumowne korzystanie z gruntu. Pozwany korzysta z gruntów tak jakby był posiadaczem służebności. To upoważnia właściciela, do kierowania w jego stronę wyżej wymienionego roszczenia.

Pobierz
Zarzuty do nakazu zapłaty

Powód wnosi zarzuty do nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Domaga się oddalenia powództwa w całości.

Pobierz
Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia ruchomości

Wnioskodawca wnosi o stwierdzenie nabycia określonej rzeczy ruchomej, w drodze zasiedzenia.

Pobierz
Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej w sprawie o zapłatę

BEZPŁATNY WZÓR. Wnioskodawca, który poniósł szkodę, wnosi o zawezwanie odpowiedzialnego za tę szkodę, do próby ugodowej, która może umożliwić załatwienie sprawy pojednawczo, przed ewentualnym wejściem na drogę procesową.

Pobierz

Nasi eksperci »

Ekspert Infor.pl

Krajowa Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Nasze serwisy »

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

Znajdź prawnika

wyszukiwanie szczegółowe »

Sądy i prokuratury

Wyszukiwarka sądów i prokuratur

nazwa
miejscowość
województwo