3 maja 2016

Antoli, Ignacego

Znajdź prawnika / kancelarię

Znajdź wzór pozwu

Prawo cywilne
UmowaOpisPobierz
Pozew o ochronę dóbr osobistych

W wypadku gdy dobra osobiste powoda zostały naruszone może się on domagać usunięcia skutków naruszenia poprzez publikację odpowiedniego oświadczenia, żądać zadośćuczynienia lub zapłaty odpowiedniej sumy na wskazany cel społeczny.

Pobierz
Pozew o ochronę własności i zapłatę

Pozew którym właściciel domaga się przywrócenia stanu zgodnego z prawem i zakazania dalszych naruszeń prawa własności oraz żąda zapłaty za bezprawne korzystanie z jego własności.

Pobierz
Pozew o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej.

Każdemu właścicielowi lokalu przysługuje prawo zaskarżenia uchwały wspólnoty mieszkaniowej w celu sądowej kontroli zarządu nieruchomością wspólną.

Pobierz
Powództwo przeciwegzekucyjne

Powództwo przeciwegzekucyjne to czynność polegająca na kwestionowaniu przez dłużnika,bądź przez osobę trzecią dopuszczalności egzekucji.

Pobierz
Apelacja cywilna

BEZPŁATNY WZÓR. Apelacja jest zwyczajnym środkiem odwoławczym w postępowaniu cywilnym, którą może wnieść każda ze stron w postępowania.Apelację kieruje się do sądu wyższej  instancji.

Pobierz
Wniosek o podział majątku wspólnego

BEZPŁATNY WZÓR. Po ustanie wspólności majątkowej strony mogą wystąpić do sądu o podział majątku wspólnego.

Pobierz
Oświadczenie o pokryciu kosztów

BEZPŁATNY WZÓR.Gdy jesteś stroną pozwaną w procesie sądowym, a sąd wydał pismo o wpłaceniu zaliczki na poczet stawiennictwa świadków na rozprawie - możesz złożyć oświadczenie o pokryciu kosztów dojazdu świadków.

Pobierz
Pozew o opublikowanie sprostowania

Prawo prasowe daje osobie zainteresowanej prawo do wystąpienia z roszczeniem o opublikowanie sprostowania. BEZPŁATNY WZÓR.

Pobierz
Skarga na bezczynność komornika

Strona postępowania, lub inna osoba, której prawa zostały naruszone lub zagrożone przez komornika poprzez jego działanie lub zaniechanie egzekucyjne może złożyć na komornika skargę na jego czynności lub też bezczynność. BEZPŁATNY WZÓR


Pobierz
Pozew o zapłatę

Pozew o zapłatę jest pismem procesowe, wszczynającym proces cywilny, które odpowiada właściwym warunkom formalnym i zawiera żądanie zasądzenia określonej kwoty od podmiotu zobowiązanego

Pobierz

Nasi eksperci »

Ekspert Infor.pl

Rafał Jankowski

Przedsiębiorca, Partner Zarządzający Cafe Finance

Nasze serwisy »

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

Znajdź prawnika

wyszukiwanie szczegółowe »

Sądy i prokuratury

Wyszukiwarka sądów i prokuratur

nazwa
miejscowość
województwo