30 kwietnia 2016

Bartłomieja, Denisa

Znajdź prawnika / kancelarię

Znajdź wzór pozwu

Prawo cywilne
UmowaOpisPobierz
Wezwanie do zapłaty za szkoda wyrządzone przy najmie lokalu

BEZPŁATNY WZÓR. Wynajmujący wzywa najemcę do pokrycia wyrządzonych przez niego szkód, powstałych podczas wynajmu lokalu. Po upływie wyznaczonego terminu, wynajmujący ma zamiar skierować sprawę do sądu. 

Pobierz
Odpowiedź na pismo dotyczące zajęcia i korzystania z nieruchomości

BEZPŁATNY WZÓR. Właściciel odpowiada na pismo, w którym firma telekomunikacyjna wyznaczyła kwotę jednorazowej opłaty za zajęcie i korzystanie z jego nieruchomości. Domaga się ustanowienia świadczenia okresowego i przedstawia termin na odpowiedź, po którym skieruje sprawę do sądu, gdyż przysługuje mu roszczenie o ustalenie wynagrodzenia w formie świadczeń okresowych.

Pobierz
Zawiadomienie o wypowiedzeniu pełnomocnictwa

BEZPŁATNY WZÓR. Uczestnik procesu zawiadamia są o wypowiedzeniu pełnomocnictwa procesowego, umożliwiającego reprezentowanie go w sądzie. Prosi również o doręczanie wszelkiej korespondencji procesowej na swój adres.

Pobierz
Odpowiedź na reklamację konsumenta

BEZPŁATNY WZÓR. Przedsiębiorca odpowiada na reklamację konsumenta, podważając zasadność jego roszczeń. Uznaje on odstąpienie od umowy za bezskuteczne i odmawia zwrotu ceny zakupu.

Pobierz
Wniosek o wydanie ugody z klauzulą wykonalności

BEZPŁATNY WZÓR. Pozwany wnioskuje do sądu o dostarczenie mu odpisu protokołu, w którym znajduje się treść ugody opatrzonej klauzulą wykonalności.

Pobierz
Odpowiedź na postanowienie komornika o zajęciu wierzytelności

BEZPŁATNY WZÓR. Podmiot wezwany przez komornika do zapłaty wierzytelności, stwierdza w odpowiedzi, że nie jest dłużnikiem, a także, że ewentualna wierzytelność powinna być w takich przypadkach dokładnie określona przedmiotowo.

Pobierz
Wezwanie do usunięcia wpisu naruszającego dobra osobiste

BEZPŁATNY WZÓR. Wzywający domaga się od administratora serwisu internetowego, usunięcia wpisu, naruszającego jego dobra osobiste. Wzywa również do podania adresu IP osoby która była autorem wpisu, celem ochrony swoich dóbr na drodze prawnej.

Pobierz
Wniosek o wykreślenie ostrzeżenia z księgi wieczystej

Wnioskodawca, będący właścicielem nieruchomości, wnosi o wykreślenie z księgi wieczystej, ostrzeżenia jakie wniósł uczestnik postępowania. Właściciel dysponuje postanowieniem sądu, nakazującym wykreślenie ostrzeżenia.

Pobierz
Wniosek o zniesienie współwłasności

Wnioskodawcy wnoszą o zniesienie współwłasności i przeniesienie własności przedmiotowej na siebie, w ramach wspólności małżeńskiej, z jednoczesną spłatą pozostałych współwłaścicieli.

Pobierz
wniosek o zniesienie współwłasności 2

Wnioskodawca wnosi o zniesienie współwłasności nieruchomości i wydzielenie do wyłącznego używania, części nieruchomości wspólnej.

Pobierz

Nasi eksperci »

Ekspert Infor.pl

Artur Rosiński

Prawnik

Nasze serwisy »

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

Znajdź prawnika

wyszukiwanie szczegółowe »

Sądy i prokuratury

Wyszukiwarka sądów i prokuratur

nazwa
miejscowość
województwo