3 maja 2016

Antoli, Ignacego

Znajdź prawnika / kancelarię

Znajdź wzór pozwu

Rodzina i prawo
UmowaOpisPobierz
Pozew o ustalenie rozdzielności majątkowej

BEZPŁATNY WZÓR. Pozew do Sądu o zniesienie wspólnoty majątkowej, uzasadniony rozpadem małżeństwa oraz faktyczną separacją.

Pobierz
Pozew o zniesienie wspólności majątkowej

BEZPŁATNY WZÓR. Pozew do Sądu o ustalenie rozdzielności majątkowej , uzasadniony rozpadem małżeństwa oraz faktyczną separacją.

Pobierz
Pozew o ustalenie ojcostwa

BEZPŁATNY WZÓR. Pozew do sądu wnoszony przez małoletniego reprezentowanego przez matkę, w celu ustalenia ojcostwa oraz zasądzenia alimentów na rzecz małoletniego.

Pobierz
Wniosek o ustalenie miejsca pobytu dzieci

BEZPŁATNY WZÓR. Wniosek o zasądzenie by miejscem pobytu dzieci było każdorazowe miejsce zamieszkania wnioskodawcy, uzasadnione nieodpowiednim opiekowaniem się dziećmi przez drugiego z rodziców.

Pobierz
Wniosek o ustalenie miejsca pobytu dzieci II

BEZPŁATNY WZÓR. Wnioskodawca wnosi o ustalenie miejsca pobytu dziecka przy sobie oraz o ustalenie terminów i godzin kontaktów uczestnika z dzieckiem.

Pobierz
Wniosek o zniesienie wspólności majątkowej II

BEZPŁATNY WZÓR. Pozew do Sądu o ustalenie rozdzielności majątkowej , uzasadniony rozpadem małżeństwa oraz faktyczną separacją.

Pobierz
Wniosek o ubezwłasnowolnienie

BEZPŁATNY WZÓR. Wniosek skierowany do Sądu, uzasadniony chorobą uczestniczącej, powodującej brak świadomości jej działań.

Pobierz
Pozew o unieważnienie małżeństwa

BEZPŁATNY WZÓR. Małżeństwo unieważnione traktowane jest jako niebyłe, sąd orzeka także, czy i który z małżonków zawarł małżeństwo w złej wierze. Za będącego w złej wierze uważa się małżonka, który w chwili zawarcia małżeństwa wiedział o okoliczności stanowiącej podstawę jego unieważnienia.

Pobierz
Pozew o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego

BEZPŁATNY WZÓR. Wygaśnięcie obowiązku wynikające z podjęcia pracy przez dziecko obowiązanego.

Pobierz
Wniosek o zabezpieczenie II

BEZPŁATNY WZÓR. Wniosek o wydanie zarządzenia tymczasowego o zabezpieczeniu roszczeń alimentacyjnych na czas trwania procesu rozwodowego.

Pobierz

Nasi eksperci »

Ekspert Infor.pl

Roma Opoka

Aplikant adwokacki

Nasze serwisy »

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

Znajdź prawnika

wyszukiwanie szczegółowe »

Sądy i prokuratury

Wyszukiwarka sądów i prokuratur

nazwa
miejscowość
województwo