7 lutego 2016

Romea, Romualda

Znajdź prawnika / kancelarię

Znajdź wzór pozwu

Spadki i darowizny
UmowaOpisPobierz
Polecenie testamentowe

Obok powołania spadkobiercy lub przekazania pewnym osobom określonych rzeczy, spadkodawca może również nałożyć na spadkobiercę lub zapisobiercę obowiązek oznaczonego działania lub zaniechania. Polecenie nie stanowi przysporzenia majątkowego.

Pobierz
Testament własnoręczny

BEZPŁATNY WZÓR. Testament własnoręczny, inaczej holograficzny, by był uznany za ważny powinien zostać sporządzony i podpisany odręcznie przez testatora oraz posiadać datę, choć jej brak nie świadczy o nieważności testamentu.

Pobierz
Testament z wydziedziczeniem

Testament z wydziedziczeniem, tzw. testament negatywny, charakteryzuje się tym, iż poza wskazaniem spadkobiercy zawiera on także osoby wydziedziczone- zstępnych, małżonka i rodziców przez co pozbawia ich prawa do zachowku. Należy przy tym podać określone w przepisach prawnych przyczyny takiego stanu rzeczy.

Pobierz
Wniosek o zabezpieczenie spadku

Wniosek o zabezpieczenie spadku składany jest w sytuacji, gdy z jakiejkolwiek przyczyny grozi naruszenie rzeczy lub praw pozostałych po spadkodawcy.

Pobierz
Oświadczenie o odwołaniu darowizny

BEZPŁATNY WZÓR. Darczyńca może odwołać darowiznę, nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności.

Pobierz
Powództwo o ustalenie nieważności umowy darowizny

Darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności. Darowizna nie może być odwołana jeśli darczyńca przebaczył obdarowanemu oraz po upływie roku, od momentu kiedy uprawniony do odwołania dowiedział się o niewdzięczności obdarowanego.

Pobierz
Pozew o zachowek

BEZPŁATNY WZÓR. Uprawnione do zachowku są osoby pominięte w testamencie oraz dochodzące do dziedziczenia, jeżeli ich udział w spadku nie pokrywa należnego im zachowku. Roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej tytułem należnego zachowku powstaje, gdy uprawniony nie otrzymał go także w innej postaci niż powołanie do dziedziczenia.

Pobierz
Wniosek o wezwanie spadkobierców i podjęcie postępowania

BEZPŁATNY WZÓR. Jeżeli postępowanie zostało zawieszone ze względu na śmierć pozwanego, zgłoszenie przez powoda jego spadkobierców skutkuje ich wejściem na miejsce zmarłego oraz podjęciem postępowania przez sąd.

Pobierz
Wezwanie do ustanowienia służebności osobistej na mocy polecenia testamentowego

BEZPŁATNY WZÓR. Zgodnie z poleceniem testamentowym zawartym w ostatniej woli spadkodawcy, spadkobierca obowiązany jest do ustanowienia służebności osobistej na rzecz osoby wskazanej w poleceniu.

Pobierz
Wniosek o wydanie zaświadczenia o uregulowaniu podatku od spadku

Wniosek skierowany do Naczelnika Urzędu Skarbowego, powinien zawierać dane spadkodawcy oraz uzasadnienie potrzeby jego wydania.

Pobierz

Nasi eksperci »

Ekspert Infor.pl

Kancelaria Prawnicza FORUM r.pr. K. Piluś i s-ka sp.k.

Masowe odzyskiwanie wierzytelności

Nasze serwisy »

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

Znajdź prawnika

wyszukiwanie szczegółowe »

Sądy i prokuratury

Wyszukiwarka sądów i prokuratur

nazwa
miejscowość
województwo