6 maja 2016

Filipa, Jakuba

Znajdź prawnika / kancelarię

Znajdź wzór pozwu

Wzory skarg
UmowaOpisPobierz
Skarga na czynności egzekucyjne

BEZPŁATNY WZÓR.  Skarga na zajęcie rachunku bankowego dłużnika umożliwia uchylenie zaskarżanego postanowienia oraz umorzenie egzekucji z uwagi na wykonanie obowiązku w całości.

Pobierz
Skarga na czynności komornika

BEZPŁATNY WZÓR. Skarga umożliwia wnoszącemu zmianę postanowienia komornika.

Pobierz
Skarga dłużnika na opis i oszacowanie

BEZPŁATNY WZÓR.  Skarga dotyczy błędnej wyceny wartości nieruchomości na podstawie nieruchomości z innej miejscowości i o innym charakterze zabudowy.

Pobierz
Skarga na ustalenie odszkodowania

BEZPŁATNY WZÓR.  Skarga dotyczy ustalenia odszkodowania za grunty przejęte przez Skarb Państwa oraz zaskarżenia ustalenia wartości rynkowej nieruchomości.

Pobierz
Skarga pozwanego o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem sądu

BEZPŁATNY WZÓR. Skarga umożliwia wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem sądu na podstawie oparcia wyroku na skazującym wyroku karnym, następnie uchylonym.

Pobierz
Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

BEZPŁATNY WZÓR.  Skarga na uchwałę Rady Miasta w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia w i poza miejscem sprzedaży.

Pobierz
Skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

BEZPŁATNY WZÓR. Skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego o uchylenie zaskarżonego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia.

Pobierz
Skarga na orzeczenie Referendarza Sądowego

BEZPŁATNY WZÓR. Skarga dotyczy wpisu Referendarza Sądowego w księdze wieczystej o przyłączeniu się wierzyciela do wszczętej egzekucji z nieruchomości.

Pobierz
Skarga na przewlekłość postępowania przed Sądem Rejonowym

BEZPŁATNY WZÓR. Skarga dotyczy stwierdzenia przewlekłości postępowania oraz przyznania na rzecz skarżącego odszkodowania za szkody wynikłe przewlekłością postępowania w sprawie o zniesienie współwłasności nieruchomości.

Pobierz
Skarga do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich

BEZPŁATNY WZÓR. Skarga dotycząca niewłaściwego gospodarowania w przypadku gdy instytucja nie postępuje zgodnie z prawem, nie przestrzega zasad dobrej administracji lub narusza prawa podstawowe.

Pobierz

Nasi eksperci »

Ekspert Infor.pl

Cafe Finance

Ogólnopolskie biuro rachunkowe

Nasze serwisy »

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

Znajdź prawnika

wyszukiwanie szczegółowe »

Sądy i prokuratury

Wyszukiwarka sądów i prokuratur

nazwa
miejscowość
województwo