6 maja 2016

Filipa, Jakuba

Znajdź prawnika / kancelarię

Znajdź wzór pozwu

Wzory zażaleń
UmowaOpisPobierz
Zażalenie na postanowienie o zawieszeniu postępowania

BEZPŁATNY WZÓR. Pobierz wzór zażalenia na postanowienie o zawieszeniu postępowania do Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.

Pobierz
Zażalenie na postanowienie Prokuratora Rejonowego

BEZPŁATNY WZÓR. Zażalenie na postanowienie Prokuratora Rejonowego o oddaniu pod dozór Policji.

Pobierz
Zażalenie powoda na zarządzenie o zwrocie pozwu

Każdy pozew jest oceniany pod kątem spełnienia wymagań formalnych. Jeżeli im nie odpowiada, przewodniczący właściwego wydziału wezwie stronę do usunięcia braków formalnych.Termin ten jest ustawowy i wynika z  art. 130 § 1 kpc.

Pobierz
Zażalenie w przedmiocie tymczasowego aresztowania

BEZPŁATNY WZÓR. Tymczasowe aresztowanie jest izolacyjnym środkiem zapobiegawczym , który może nastąpić tylko na mocy postanowienia sądu.Zażalenie w przedmiocie tymczasowego aresztowania można złożyć do Wydziału Karno-Odwoławczego Sądu Okręgowego.

Pobierz
Zażalenie na postanowienie sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości

Sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości, gdy okaże się, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarczy na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego. Na takie postanowienie przysługuje wnioskodawcy zażalenie, w którym należy uzasadnić podstawy jego wniesienia oraz wskazać żądanie.

Pobierz
Zażalenie na postanowienie sądu o odroczeniu kary

BEZPŁATNY WZÓR. Na postanowienie sądu można wnieść zażalenie, wskazując jedną z podstaw do jego uchylenia lub zmiany, wyliczonych enumeratywnie w art. 438 i 439 kpk.

Pobierz
Zażalenie dłużnika na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności

Podstawą do wniesienia takiego zażalenia jest art. 795 kpc § 2, natomiast termin wynosi 7 dni. W zażaleniu na nadanie klauzuli wykonalności można podnosić jedynie zarzuty formalnoprawne, a nie merytoryczne. Przysługuje ono wyłącznie na postanowienie sądu I instancji.

Pobierz
Zażalenie na postanowienie o odmowie zwolnienia od kosztów sądowych

BEZPŁATNY WZÓR. Na podstawie art. 394 § 1 pkt 2 kpc na odmowę zwolnienia od kosztów sądowych przysługuje zażalenie, które powinno spełniać wymagania pisma procesowego, wskazanie zaskarżonego postanowienia, wniosek o jego zmianę lub uchylenie oraz zwięzłe uzasadnienie.

Pobierz
Zażalenie na orzeczenie o zasądzeniu kosztów postępowania

Na podstawie art. 626 § 3 kpk na orzeczenie w przedmiocie kosztów służy zażalenie, jeżeli nie wniesiono apelacji. W razie wniesienia apelacji i zażalenia - zażalenie rozpoznaje sąd odwoławczy łącznie z apelacją. W zażaleniu należy wskazać przyczynę oraz uzasadnienie jego wniesienia.

Pobierz
Zażalenie na postanowienie w przedmiocie zmiany środka zapobiegawczego

BEZPŁATNY WZÓR. Zgodnie z art. 252 § 2 kpk na postanowienie prokuratora w przedmiocie środka zapobiegawczego zażalenie przysługuje do sądu rejonowego, w którego okręgu prowadzi się postępowanie. Zażalenie rozpoznawane jest niezwłocznie.

Pobierz

Nasi eksperci »

Ekspert Infor.pl

Kredyt Inkaso S.A.

Nowoczesna windykacja

Nasze serwisy »

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z

Znajdź prawnika

wyszukiwanie szczegółowe »

Sądy i prokuratury

Wyszukiwarka sądów i prokuratur

nazwa
miejscowość
województwo